Beauty Vision Poznań, 22-23 kwietnia 2017 roku

W weekend 22-23 kwietnia 2017 roku nasza firma miała przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jak zwykle była to wspaniała okazja do spotkania się z klientami i wymiany doświadczeń na wielu polach. W naszej pamięci targi te zapiszą się pod znakiem wyróżnienia jakie spotkało naszą firmę.

Więcej…
 
Targi Kosmetyczne LNE 1-2 kwietnia 2017 roku Kraków

W miniony weekend w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku mieliśmy przyjemność po raz kolejny być uczestnikami targów kosmetycznych LNE w Krakowie.

Więcej…
 
VI KONGRES ANTI-AGING 26 marca 2017 roku

Nasza firma uczestniczyła w VI Kongresie Anti-Aging, organizowanym przez „art of BEAUTY”.

Więcej…
 
Beauty Forum Warszawa 11-12 marca 2017 roku

Tegoroczne Targi Beauty Forum w Warszawie 11-12 marca 2017 roku upłynęła w atmosferze sympatycznych rozmów z klientami, wymiany doświadczeń oraz poglądów.

Więcej…
 
XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 4-5 luty 2017

W dniach 4 – 5 luty 2017 roku w Warsza­wie została zorga­ni­zowana przez PTMEiAA, we współpracy z Pody­plo­mową Szkołą Medy­cyny Este­ty­cznej PTL kon­fer­encja. Tem­atyka kon­fer­encji poświę­cona była w dużej mierze zabiegom z uży­ciem tzw. wypeł­ni­aczy celem korekcji defek­tów este­ty­cznych twarzy. W sobotę zaplanowano serię wykładów, natomiast w niedzielę odbyły się pokazy i zaję­cia praktyczne.

Więcej…
 
34. Kongres i Targi LNE Kraków, 5-6 listopada 2016

Pierwszy weekend listopada spędziliśmy na targach LNE w Krakowie. Jednocześnie kończąc spotkania z Państwem podczas targów w tym roku.

 

Więcej…
 
BEAUTY FORUM & SPA Warszawa, 24-25 września 2016

Za nami wyjątkowo spędzony czas, targi Beauty Forum & SPA w Warszawie jak zawsze okazały się doskonały miejscem spotkań zarówno z naszymi wieloletnimi klientami i współpracownikami, jak i zupełnie nowymi osobami pragnącymi zapoznać się z naszą ofertą.

 

Więcej…
 
Forum Fryzjerstwa LOOK i Forum Kosmetyki BEAUTY VISION 7-8 maja 2016 roku w Poznaniu

Wszyscy, którzy odwiedzili poz­nańskie targi 7 – 8 maja 2016 Beauty Vision mogli podzi­wiać mnóstwo nowości, zarówno na stoisku wys­taw­ców jak i w pro­gramie przy­go­towanym przez organizatorów.

 

Więcej…
 
33. Kongres i Targi LNE 16-17 kwietnia 2016 roku w Expo Kraków

W dniach 16-17 kwietnia 2016 roku, nasza firma uczestniczyła w Kongresie i Targach LNE odbywających się corocznie w Krakowie.

 

Więcej…
 
Targi Beauty Forum 5-6 marca 2016 roku w Warszawie

Za nami wiosenna edycja targów Beauty Forum & SPA w Warszawie, które miały miejsce 5-6 marca 2016 roku. Na tegorocznych targach swoją premierę miało kilka produktów marki Medbeauty.

Więcej…
 
Kongres LNE, 14-15.11.2015 r.

W dniach 15-16 listopada 2015 odbył się jubileuszowy Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne  LNE & SPA.

Więcej…
 
III Kongres Kosmetologii Estetycznej, 18.10.2015r

W dniu 18 października 2015 roku odbył się III Kon­gres Kos­me­tologii Este­ty­cznej, wzięło w nim udział blisko 180 osób, a pośród firm part­ner­s­kich, które w nim uczest­niczyły było również Image Group.

Więcej…
 
6 Targi Beauty Forum & SPA, 26-27.09.2015 r

Targi BEAUTY FORUM & SPA które odbyły się w ubiegły weekend 26 - 27 września 2015 roku to największa jesienna impreza branży kosmetycznej w Polsce, poparta wieloletnim doświadczeniem. Kilkadziesiąt wiodących firm na rynku spotkało się w jednym miejscu.

Więcej…
 
IV Targi Kosmetyczno-Fryzjerskie DNI URODY I SPA, 25-26 kwietnia 2015r.

IV Targi Kosmetyczno-Fryzjerskie DNI URODY I SPA, 25-26 kwietnia 2015r.

We wrocławskiej Hali Stulecia w weekend 25-26 kwietnia 2015 roku czekały stoiska wiodących firm z branży kosmetycznej, specjalistyczne wykłady oraz warsztaty.

Więcej…
 
Międzynarodowe Targi Poznańskie Beauty Vision, 18-19 kwietnia 2015 r.

Kolejne święto kosmetyki profesjonalnej dobiegło końca. 18-19 marca był wyjątkowym weekendem dla naszej firmy spędzonym na targach Beauty Vision w Poznaniu. Wyjątkowym z wielu względów, przede wszystkim jak zawsze mogliśmy spotkać się z naszymi klientami i porozmawiać o świecie kosmetyki, w którym czujemy się najlepiej, jak również odebrać Złoty Medal MTP dla Innowacyjnej linii ampułek Medbeauty w połączeniu z Medi-Pro Titanium Derma Rollerem.

Więcej…
 
31. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne LNE & SPA, 11-12 kwietnia 2015 r.

Za nami kole­jne święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej 31. Między­nar­o­dowy Kon­gres i Targi Kos­me­ty­czne LNE & SPA, które odbyło się w Krakowie!

To wydarze­nie w połud­niowej Polsce, które jak co roku przy­ciągnęło grono wybit­nych spec­jal­istów. Na stoisku Image Group zaprezen­towal­iśmy nasze pro­dukty marek Med­beauty i Insti­tute BCN oraz innowa­cyjne tech­nolo­gie.

Więcej…
 
Profesjonalne szkolenie w Olsztynie 29 marca 2015r. przy współpracy z hurtownią DOWGUN PROFESSIONAL

IMAGE GROUP przy współpracy z DOW­GUN PRO­FES­SIONAL przy­go­tował bezpłatne, spec­jal­isty­czne szkole­nie z zakresu pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych oraz zaawan­sowanych metod pielę­gnacji twarzy i ciała kos­me­tykami Marki: Med­beauty oraz Insti­tute BCN.

Więcej…
 
IV Kongres Anti-Aging, 22 marca 2015 r.

IV Kon­gres Anti-​Aging, 22 marca 2015 r.

22 marca 2015r. w Warsza­wie odbył się IV Kon­gres Anti-​Aging. Nasza firma przed­staw­iła tem­atykę przy­czyn starzenia się skóry i odpowied­niej pro­fi­lak­tyki anti-​aging, nowe metody, tech­nolo­gie i urządzenia służące kom­plek­sowemu odmładza­niu skóry i usuwa­nia objawów starzenia.

Więcej…
 
17 edycja targów BEAUTY FORUM, 7 - 8 marca 2015r.

Za nami kolejna edycja jednych z największych targów kosmetycznych w Polsce Beauty Forum. Do stolicy przybyło wielu miłośników kosmetyków i urządzeń profesjonalnych. Wydarzenie to dało możliwość korzystnych dyskusji, propozycji szkoleniowych oraz oczywiście zakupów z wyjątkowymi rabatami.

Ogromną popularnością cieszyła się nasza nowość - maski owocowo-warzywne. Wszystkim klientom odwiedzającym nasze stoisko serdecznie dziękujemy!

 

Więcej…
 
30 edycja Międzynarodowego Kongresu LNE & SPA - Kraków 2014

Za nami 30.Edycję Międzynarodowego Kongresu LNE & SPA odbywającego się 15-16 listopada 2014 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków!

 

Więcej…
 
Między­nar­o­dowe Targi Poz­nańs­kie Beauty Vision 2014

Między­nar­o­dowe Targi Poz­nańskie Beauty Vision to spotkanie renomowanych firm z branży kos­me­ty­cznej, które odbyło się w dni­ach: 2627 kwiecień 2014 w godz­i­nach od 10.0018.00. W tej edy­cji również mieliśmy możli­wość zaprezen­towa­nia nowości kos­me­ty­cznych i aparatur­owych o najwyższej jakości.

 
Wiosenny sezon pokazów 2014

IMAGE GROUP w okresie wiosennym miała przyjemność spotkać się z licznym gronem swoich klientów w różnych miastach Polski. Pokazy i szkolenia dały możliwość zaprezentowania profesjonalnych urządzeń kosmetycznych i medycznych Top Technology oraz kosmetyków marki MedBeauty, Institute-BCN oraz Bruno Vassari.

 

Więcej…
 
17 MIĘDZYNARODOWE TARGI KOSMETYCZNE & KONGRES BEAUTY FORUM 2014

W weekend 8 - 9 .03. 2014 nasza cała firma IMAGE GROUP była na Międzynarodowych Targach Kosmetycznych BEAUTY FORUM w Warszawie. Jak co roku przedstawialiśmy profesjonalistom z branży kosmetycznej nowości aparaturowe i zabiegowe.

 

Więcej…